Maak kennis met Inala Zorg & Ondersteuning

Mensen kunnen in hun leven op allerlei gebieden vastlopen. Als persoonlijke en kleinschalige zorginstelling snappen wij dat heel goed. Juist omdat we vele verhalen en gebeurtenissen van cliënten hebben aangehoord. Vele hulpbehoevende mensen hebben we zo mogen ondersteunen. Door te luisteren, met aandacht en met oog voor de mens achter de cliënt. Wij zijn Inala Zorg & Ondersteuning helpen onze cliënten verder. Met een betrokken houding en de focus op alles wat wél kan.

Missie

Inala betekent overvloedig in het Zulu, een Afrikaanse taal. En dat is hoe wij onze dienstverlening vormgeven. Overvloedig in aandacht, in betrokkenheid en in liefde voor onze medemens. Mensen zijn in basis sociale wezens. De ene mens is niets zonder de ander. Daarom is onze werkwijze gericht op samenwerken en samen optrekken. Met de mensen die we ondersteunen, maar ook met de betrokken ouders, eventuele verwanten en belangenbehartigers. Overvloedige betrokkenheid, daar gaat het om. Zo kunnen wij de juiste vorm van hulp bieden, helemaal passend bij de zorgvrager. Ons uitgangspunt is daarbij om een zo prettig mogelijk leven te realiseren voor de mensen die Inala Zorg & Ondersteuning inschakelen.

Visie

Naastenliefde en betrokkenheid in overvloed. Vanuit die twee begrippen geven wij onze zorg en ondersteuning vorm. Met hulp en liefde is er veel mogelijk. En precies dat willen wij realiseren. Veel in overvloedigheid. Iedereen is bij ons welkom voor begeleiding, behandeling en zorg. Hoe jong of oud, hoe krachtig of kwetsbaar je ook bent. Wij ondersteunen je in elke levensfase en in elke leefsituatie. Liefdevol, respectvol, positief en deskundig.

Cliëntenraad

Wij hebben zeggenschap en medezeggenschap hoog in het vaandel staan. Daarom hebben we cliëntenraden en familieraden maar ook bijvoorbeeld het huiskameroverleg en andere methodieken die ons helpen het juiste gesprek te blijven voeren met de mensen die bij ons wonen, werken of anders ondersteund worden.

Begeleid wonen

Inala Zorg & Ondersteuning biedt hulp en ondersteuning aan iedereen die graag begeleid wil wonen.

Behandeling

Wil je zelfstandig wonen en graag op de juiste manier omgaan met je psychische klachten en beperkingen?

Werkwijze

Inala Zorg & Ondersteuning gaat uit van de holistische visie binnen de zorg. Wij zien de mens als onderdeel van het geheel, van de maatschappij.