Begeleid wonen. Wat houdt het in?

Wil je zelfstandig wonen maar zou je daarbij graag begeleiding ontvangen? Wil je hulp bij op jezelf wonen, maar is beschermd wonen niet direct nodig?  Dan is begeleid wonen een optie. Begeleid wonen betekent dat zorgvragers zelfstandig wonen in een eigen kamer, een eigen appartement of een eigen eengezinswoning en begeleiding op afspraak krijgen.

Hoe ziet de begeleiding eruit?

Tijdens het begeleid wonen krijgt een zorgvrager  een aantal uren per week persoonlijke begeleiding of coaching. Er wordt gewerkt volgens een begeleidingsplan dat gezamenlijk is opgesteld. Hierin staan doelen en acties die de cliënt wil bereiken. Ook zorgen we vanuit Inala Zorg & Ondersteuning dat er regelmatig voortgangsgesprekken zijn over de begeleiding. In de begeleiding wordt samengewerkt met het eigen netwerk; bijvoorbeeld familie of vrienden. Begeleiding van Inala Zorg & Ondersteuning is gericht op dagelijkse taken als:

  • persoonlijke verzorging;
  • huishouden;
  • boodschappen doen;
  • eten koken.

 

Inala Zorg & Ondersteuning kan tevens hulp bieden op het gebied van:

  • budgetbeheer en budgetcoaching;
  • problemen oplossen en structuur aanbrengen;
  • dagbesteding;
  • studie;

 

De focus ligt op ontwikkelen van meer zelfstandigheid, evenwicht en stabiliteit in het dagelijkse leven van cliënten.

Begeleid wonen

Inala Zorg & Ondersteuning biedt hulp en ondersteuning aan iedereen die graag begeleid wil wonen.

Behandeling

Wil je zelfstandig wonen en graag op de juiste manier omgaan met je psychische klachten en beperkingen?

Werkwijze

Inala Zorg & Ondersteuning gaat uit van de holistische visie binnen de zorg. Wij zien de mens als onderdeel van het geheel, van de maatschappij.